O nás

Předmět činnosti

Správa majetku

Provádění veškerých úkonů souvisejících se správou majetku Ústeckého kraje, který není předán k hospodaření jiné příspěvkové organizaci, vyjma nemovitostí využívaných pro vlastní činnost Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Zemědělská výroba

Rostlinná výroba (obiloviny, pícniny); živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat; úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby.

Statek Kadaň – jezerka

Prodáváme:

Pšenici, ječmen, oves černý i žlutý – celoročně

Seno

Slámu

Siláž

Telata býčků ČESTR celoročně

Jehňata v jarních měsících

Kuřice vysoce nosných plemen ve stáří 12–18 týdnů (Bovans Brown, Decalb White)

Krmné směsí pro dojnice

Krmné směsí pro telata (ČOT, Telasan UU, mlezivo na tel. objednávku)

Mléko čerstvé nepasterizováné formou prodeje ze dvora

Med včelí

Výrobky z ovčí vlny

Dokumenty a odkazy

Rozpočet ke zveřejnění na rok 2023

Rozpočet ke zveřejnění na rok 2022

Rozpočet ke zveřejnění na rok 2021

Rozpočet ke zveřejnění na rok 2020

Rozpočet ke zveřejnění na rok 2019

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2024 – 2025

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2022 – 2023

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2021 – 2022

Ústecký kraj

Pronájmy a dražby

Aktuální dražby a pronájmy

Krajská majetková p.o.

Veřejná dražba dobrovolná

Nová Ves v Horách

Předmět dražby:
soubor nemovitých věcí (bývalý hraniční přechod Mníšek v Krušných horách) na Nové Vsi v Horách

Správce nemovitosti:
Krajská majetková, příspěvková organizace, www.krajskamajetkova.cz
Kontakt – Zdeněk Šedivý

tel.: 739 063 921
e-mail: sedivy@krajskamajetkova.cz

Dražebník: Ústecký kraj Kontakt – Ing. Vladislava Zeilerová tel.: 475 657 411 e-mail: zeilerova.v@kr-ustecky.cz